Ēdiena gatavošana ar profesionālu piegādi

Jau vairāk kā 10 gadus mēs piedāvājam ēdiena pagatavošanas un piegādes pakalpojumu. Šajā laikā esam ieguvuši vairāk kā 50 klientus, kas izmanto mūsu piegādes pakalpojumus.

SIA ANIVA apkalpo valsts, pašvaldību un privātās pirmskolas izglītības iestādes (skolas un sociālās aprūpes centrus).

SIA Aniva izmantotie autotransportlīdzekļi, pārtikas produktu un ēdienu pārvadāšanai, atbilst Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. Gatavā ēdiena pārvadāšana tiek nodrošināta atbilstošos profesionālos termosos un specializētos traukos, kas paredzēti ēdiena pārvadāšanai.

Priekšrocības sadarbībai ar ANIVA ēdienu piegādes jomā.

ANIVA speciālisti ir uzkrājuši plašu pieredzi un zināšanas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot saviem klientiem drošu, ērtu un izdevīgu sadarbību.

Droši

  • mūsu speciālistu komanda- pārtikas tehnologi, diētu speciālisti, pavāri un iepirkumu speciālisti, garantē nepieciešamo prasību izpildi,
  • ANIVA veic personāla atlasi un investē speciālistu prasmju un zināšanu vairošanā,
  • mēs nodrošinām procesu atbilstību uzraugošo instanču prasībām

Ērti

  • iestāde neizšķiež resursus un fokusējas tās pamatdarbībai,
  • esošie iestādes pavāri var vienkāršāk tikt palaisti atvaļinājumā, aizvietojot uz vietas gatavoto ēdienu ar piegādāto

Izdevīgi

  • iestādei nav jāiekārto specializētas telpas un jāinvestē virtuves iekārtās,
  • iestāde izmanto izdevīgākus cenu piedāvājumus un produktu piegādātāju līgumu noteikumus,
  • prasību izstrādi un piegādātāju kontroli nodrošina ANIVA,
  • tiek gūta finansiāla ekonomija, gadījumos, kad klientu skaits ir neliels un uzturēt savu ēdināšanas personālu ir ekonomiski nepamatoti,
  • līdzekļu taupīšana, neiegādājoties dārgas programmas ēdienkaršu izstrādei un kaloriju aprēķināšanai.

Aicinām jūsu iestādi sadarboties ar ANIVA: tālr 28339298 vai  info@anivasia.lv