ANIVA pieredze

Kopš 1993. gada ANIVA pamatdarbība ir sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana izglītības iestādēs. Šajā laikā vairāk kā 70 struktūrvienībās ir pabaroti desmitiem tūkstošu klientu.

Unikālā pieredze ēdiena gatavošanā uz vietas un  ēdiena gatavošanā ar profesionālu piegādi, palīdz iegūt jaunus sadarbības partnerus. ANIVA veiksmīgi piedalās publiskos iepirkumos un atklātos ēdināšanas pakalpojumu konkursos.

Šobrīd ANIVA piedāvā sadarbību izglītības u.c. iestādēm.

Priekšrocības sadarbībai ar ANIVA ēdienu piegādes jomā.

ANIVA speciālisti tās 20+ gadu darbības laikā ir uzkrājuši plašu pieredzi un zināšanas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot saviem klientiem drošu, ērtu un izdevīgu sadarbību.

Droši

  • mūsu speciālistu komanda- pārtikas tehnologi, diētu speciālisti, pavāri un iepirkumu speciālisti, garantē nepieciešamo prasību izpildi,
  • ANIVA veic personāla atlasi un investē speciālistu prasmju un zināšanu vairošanā,
  • mēs nodrošinām procesu atbilstību uzraugošo instanču prasībām

Ērti

  • iestāde neizšķiež resursus un fokusējas tās pamatdarbībai,
  • esošie iestādes pavāri var vienkāršāk tikt palaisti atvaļinājumā, aizvietojot uz vietas gatavoto ēdienu ar piegādāto

Izdevīgi

  • iestādei nav jāiekārto specializētas telpas un jāinvestē virtuves iekārtās,
  • iestāde izmanto izdevīgākus cenu piedāvājumus un produktu piegādātāju līgumu noteikumus,
  • prasību izstrādi un piegādātāju kontroli nodrošina ANIVA,
  • tiek gūta finansiāla ekonomija, gadījumos, kad klientu skaits ir neliels un uzturēt savu ēdināšanas personālu ir ekonomiski nepamatoti,
  • līdzekļu taupīšana, neiegādājoties dārgas programmas ēdienkaršu izstrādei un kaloriju aprēķināšanai.

Aicinām jūsu iestādi sadarboties ar ANIVA: tālr 28339298 vai  info@anivasia.lv